הטכניון שואף, מאז הקמתו, למצוינות בהוראה ובלמידה. כחלק מהמאמץ להשגת מצוינות בהוראה נערכים מידי סמסטר משאל המרצה ומשאל המתרגל/ת.

המשאלים מתבצעים ע"י המרכז לקידום הלמידה וההוראה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים.

באמצעות המשאל ניתן לקדם ולעודד דיאלוג בין צוות ההוראה בקורס לבין הסטודנטים, ובכך לשפר את חווית הלמידה של הסטודנטים.