הטכניון שואף, מאז הקמתו, למצוינות בהוראה ובלמידה. כחלק מהמאמץ להשגת מצוינות בהוראה נערך מידי סמסטר משאל להערכת ההוראה והקורס.

המשאלים מתבצעים ע”י המרכז לקידום הלמידה וההוראה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים.

באמצעות המשאל ניתן לקדם ולעודד דיאלוג בין צוות ההוראה בקורס לבין הסטודנטים, ובכך לשפר את חווית הלמידה של הסטודנטים.